Jakob Ragnwaldh är verksam inom byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning, med särskild inriktning på internationella skiljeförfaranden. Han företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för SCC, ICC, LCIA, ICSID, internationella handelskammaren i Wien samt s k ad hoc förfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler och svenska lagen om skiljeförfaranden. Förutom svensk rätt har Jakobs ärenden involverat bl a kinesisk, rysk, ukrainsk, amerikansk, estländsk, albansk, saudiarabisk och internationell rätt (under bilaterala och multilaterala investeringstraktat). Jakob är styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och har haft ett flertal uppdrag som skiljeman. Han är regelbundet anlitad som talare på seminarier och konferenser i Sverige och utomlands inom området internationella skiljeförfaranden.