Robin Oldenstam

Partner Stockholm, Göteborg

Robin Oldenstam är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser och leder Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet. Han är också den svenska representanten i ICC International Court of Arbitration. Under åren 2010-2014 var Robin ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen inom skiljeförfaranden i Sverige. Robin har agerat ombud i ett mycket stort antal skiljeförfaranden under bland annat Stockholms Handelskammares, ICCs, UNCITRALs och andra skiljeregler såväl i Sverige som i utlandet. Han har också betydande erfarenhet som skiljeman och har varit såväl ensam skiljeman som ordförande i ett stort antal mål. Robin har agerat ombud i tvister inom en lång rad olika områden såsom licensiering, agent- och distributionsavtal, leveransavtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser liksom inom en rad olika branscher såsom olja och gas, bilindustri, entreprenad, läkemedel, bank och finans. På senare år har han särskilt fokuserat på energirelaterade tvister såsom prisjusteringar under gasleveransavtal. Robin är kursansvarig för Advokatsamfundets obligatoriska kurs i processteknik och föreläser regelbundet inom skiljemanna- och processrätt vid svenska universitet och på andra kurser för professionell fortbildning. Han är medförfattare till Mannheimer Swartlings Guide till Kommersiell Tvistlösning och har därtill författat diverse artiklar och rättsfallsreferat i juridiska tidskrifter. Robin Oldenstam är också medlem i byråns grupp för Corporate Sustainability and Risk Management och ger regelbundet råd till klienter kring korruption, produktansvar och andra ansvarsfrågor.

 

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2004-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1996, 1998-2003
  • Tingstjänstgöring, Mölndals tingsrätt, Göteborg, 1996-1997

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 1996)
  • University of Edinburgh, Skottland, 1995-1996

  Språk

  • Svenska
  • Engelska

  Publikationer

  • Listed as one of 45 leading individuals in the world under the age of 45 in International arbitration, Global Arbitration Review, “GAR 45 under 45”, 2011
  • Listed in Who's Who Legal: Thought Leaders  Arbitration 2018
  • Ranked in band 1 for dispute resolution, Chambers Global 2018
  • Listed as a leading individual in Sweden in dispute resolution, The Legal 500 2018
  • Recommended in both Arbitration and Commercial Litigation, Who’s Who Legal 2018
  • Mentioned in Legal 500 Hall of Fame 2018
  • Redaktionsrådet för Global Arbitration Review
  • Fellow Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb)
  • Stödmedlem i SWAN
  • Sveriges Advokatsamfund
  • International Bar Association