Robin Oldenstam är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser och leder Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet. Han är också den svenska representanten i ICC International Court of Arbitration. Under åren 2010-2014 var Robin ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen inom skiljeförfaranden i Sverige. Robin har agerat ombud iett mycket stort antal skiljeförfaranden under bland annat Stockholms Handelskammares, ICCs, UNCITRALs och andra skiljeregler såväl i Sverige som i utlandet. Han har också betydande erfarenhet som skiljeman och har varit såvälensam skiljeman som ordförande iett stort antal mål. Robin har agerat ombud i tvister inom en lång rad olika områden såsom licensiering, agent- och distributionsavtal, leveransavtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser liksom inom en rad olika branscher såsom olja och gas, bilindustri, entreprenad, läkemedel, bank och finans. På senare år har han särskilt fokuserat på energirelaterade tvister såsom prisjusteringar under gasleveransavtal.

Robin är kursansvarig för Advokatsamfundets obligatoriska kurs i processteknik och föreläser regelbundet inom skiljemanna- och processrätt vid svenska universitet och på andra kurser för professionell fortbildning. Han är medförfattare till Mannheimer Swartlings Guide till Kommersiell Tvistlösning och har därtill författat diverse artiklar och rättsfallsreferat i juridiska tidskrifter. Robin är också medlem i byråns grupp för Corporate Sustainability and Risk Management och ger regelbundet råd till klienter kring korruption, produktansvar och andra ansvarsfrågor.