Robin Oldenstam är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser och leder Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet. Han är också styrelseordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och styrelsemedlem i det finska skiljedomsinstitutet (FAI). Mellan åren 2015-2021 var Robin den svenska representanten i ICC:s International Court of Arbitration och under åren 2010-2014 var han ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen inom skiljeförfaranden i Sverige. Han är också en f.d. medlem i redaktionskommittén för Global Arbitration Review (GAR).

Robin Oldenstam har agerat ombud i ett mycket stort antal skiljeförfaranden under bland annat SCCs, ICCs, FAIs, UNCITRALs och andra skiljeregler såväl i Sverige som i utlandet. Han har också betydande erfarenhet som skiljeman och har varit såväl ensam skiljeman som ordförande i ett stort antal mål. Han är s.k. fellow vid Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Robin har agerat ombud i tvister inom en lång rad olika områden såsom licensiering, agent- och distributionsavtal, leveransavtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser liksom inom en rad olika branscher såsom olja och gas, bilindustri, entreprenad, läkemedel, bank och finans.

Robin Oldenstam är kursansvarig för Advokatsamfundets obligatoriska kurs i processteknik och föreläser regelbundet inom skiljeförfarande- och processrätt vid svenska universitet och på andra kurser för professionell fortbildning. Han är huvudförfattare till Mannheimer Swartlings Guide till Kommersiell Tvistlösning och har därtill författat diverse artiklar i juridiska tidskrifter.

Robin Oldenstam är konsekvent rankad som en ledande person inom skiljeförfaranden av Chambers & Partners (band 1), Legal 500, Who’s Who (inklusive Who’s Who Thought Leaders in Arbitration) m.fl. År 2018 gav Robin Oldenstam Clayton Utz / Sydney University International Arbitration Lecture (tillgängligt på YouTube), som listades av GAR som en av de bästa föreläsningarna det året.

Chambers Europe citerar källor som säger att Robin Oldenstam är ”a leading litigator” och ”a magnificent arbitrator”.

Who’s Who Legal citerar källor som säger att Robin Oldenstam är ”a star” och ”one of the biggest names in Sweden in arbitration both as counsel and as arbitrator”.