Fredrik Ringquist är verksam i Mannheimer Swartlings grupp för Tvistlösning och specialiserad på internationella tvister och utredningar. Ett särskilt kompetensområde för Fredrik, som är flytande i ryska och har 20 års erfarenhet av regionen, är tvister och utredningar med koppling till Östeuropa och Centralasien. Fredrik har medverkat i ett hundratal skiljeförfaranden och domstolstvister, varav många rört affärer i Ryssland och andra postsovjetiska stater. I Who’s Who Legal (2021) beskrivs Fredrik som “one of the best CIS lawyers, truly one of a kind.” Utöver ombudsuppdrag sitter Fredrik som skiljedomare i internationella skiljeförfaranden. Fredrik talar regelbundet på konferenser och seminarier, och är en av initiativtagarna till ”Swedish Law Day in Russia”.