Robin Rylander är specialiserad på tvistlösning och har särskild erfarenhet av kommersiella skiljeförfaranden och investeringstvister. Han har agerat ombud i tvister inom en rad olika områden, bland annat telekom, aktieöverlåtelser, licensering, joint ventures, gasleveranser, kärnkraft och entreprenad. Robin har agerat i kommersiella skiljeförfaranden under SCC:s, ICC:s, LCIA:s, HKIAC:s och FAI:s skiljedomsregler samt i ad hoc‑förfaranden. Robin har betydande erfarenhet som ombud i investeringstvister under bilaterala investeringsavtal, Energistadgefördraget (ECT) och ICSID‑konventionen. Han representerar även regelbundet klienter inför svenska domstolar.