Azadeh Razani

Partner Stockholm

Azadeh Razani ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga process-lägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Hon är även verksam i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Försäkring och företräder regelbundet byråns klienter i olika typer av försäkringsrelaterade tvister. Azadeh började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Stockholms universitet.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017
  • Tingstjänstgöring, 2005-2007

  Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2004)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Persiska

  Publikationer

  • Sveriges advokatsamfund, 2010
 • Verksamhetsgrupp