Azadeh Razani ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Azadeh började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017
 • Tingstjänstgöring, 2005-2007

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2004)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Persiska
 • Sveriges advokatsamfund, 2010

Verksamhetsgrupp

Azadeh Razani

Partner

Azadeh Razani ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Azadeh började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017
 • Tingstjänstgöring, 2005-2007

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2004)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Persiska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2010