Azadeh Razani leder Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för försäkringsrätt och ingår även i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Hon tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Hon företräder regelbundet byråns klienter i olika typer av försäkringsrelaterade tvister. Azadeh började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Stockholms universitet.