Christian Pfeiff har sedan han började på Mannheimer Swartling 1994 arbetat med processer och skiljeförfaranden. Under perioden 1996-2003 arbetade han på byråns kontor i New York. Christian har gedigen erfarenhet av såväl svenska domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Han har under de senaste tolv åren arbetat heltid med tvistlösning. Christian har representerat byråns klienter i ett stort antal domstolsprocesser och skiljeförfaranden inom skilda områden, bland annat företagsöverlåtelser, immaterialrätt, försäkringsrätt, avtalsrätt, produktansvar, licensavtalsrätt och sakrätt med särskild inriktning på internationella förhållanden. Förutom svensk rätt har han processat tvister där utländsk rätt varit styrande.