Anders Ingvarson delar ordförandeskapet i byråns verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Han ingår även i Mannheimer Swartlings grupp för Infrastruktur och entreprenad. Anders arbetar med tvister och projekt över hela Sverige och även internationellt. Hans rådgivning rör tvister och projekt avseende infrastrukturprojekt, bygg- och anläggningsentreprenader, anläggningar inom industrin och andra projekt och tvister med industriella eller tekniska inslag. Anders började på byrån 2004, arbetade en period 2008 på byråns kontor i New York och har erfarenhet som bolagsjurist på ett av Sveriges största byggbolag. Anders är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.