Hans Hammarbäck leder Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Försäkringsrätt tillsammans med Azadeh Razani och är även delägare i byråns verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Hans är en högt respekterad expert inom försäkring och återförsäkring och har mer än trettio års erfarenhet av kommersiella tvister. Hans är särskilt verksam inom området för försäkrings- och återförsäkringstvister och har även stor erfarenhet av M&A-relaterade försäkringstvister. Han har biträtt byråns klienter i ett mycket stort antal domstolsprocesser och skiljeförfaranden i Sverige och andra jurisdiktioner. Han biträder även regelbundet klienter vid villkorsskrivning samt i regulatoriska och andra försäkringsrättsliga frågor. Hans verksamhet omfattar rådgivning, i många fall innefattandes gränsöverskridande och internationella frågor, till försäkrade, försäkringsgivare och försäkringsförmedlare. Hans omnämns för sitt arbete i Who’s Who Legal och the Guide to the World’s Leading Insurance & Reinsurance Lawyers.