Hans Hammarbäck var delägare i byrån under åren 1997-2021. Hans har tidigare varit ordförande för verksamhetsgruppen för Tvistlösning och ledde Försäkringsgruppen tillsammans med Azadeh Razani fram till 2022. Hans är en högt respekterad expert inom försäkring och återförsäkring och har mer än trettio års erfarenhet av kommersiella tvister. Hans är särskilt verksam inom området för försäkrings- och återförsäkringstvister. Han har biträtt byråns klienter i ett mycket stort antal domstolsprocesser och skiljeförfaranden i Sverige och andra jurisdiktioner. Hans omnämns för sitt arbete i Who’s Who Legal och the Guide to the World’s Leading Insurance & Reinsurance Lawyers.