VerksamhetsområdePrivate Equity

Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån i Sverige inom private equity och är ensamma om att kunna erbjuda topprankad specialistkompetens inom alla aspekter av området.

Vår verksamhet inom private equity innefattar fullservicerådgivning inom tre huvudområden:

  1. Etablering av och investeringar i fonder
  2. Förvärv, försäljningar, bud och noteringar
  3. Strukturering av transaktioner, incitamentsprogram och co-investments

Fler än 50 av våra jurister bistår aktörer inom private equity och deras portföljbolag och besitter spetskompetens inom private equity-området. Vi har den erfarenhet, kunskap och förståelse för de villkor och förutsättningar som gäller för private equity-branschen för att ge dess aktörer högkvalitativ rådgivning i hela spektrat av ärendetyper.

Vi är sedan många år tillbaka juridisk rådgivare till Svenska riskkapitalföreningen (www.svca.se) samt deltar i Invest Europes (tidigare EVCA) kommittéer.

Vår skatteavdelning är en av Sveriges ledande skatterådgivare och har omfattande erfarenhet av skatterådgivning avseende etablering av och investeringar i fonder, transaktioner och strukturering inom private equity samt har mycket framgångsrikt företrätt aktörer inom private equity i skatteprocesser.

Vår kompentensmässiga bredd och djup inom private equity saknar motsvarighet på den svenska marknaden. Vi arbetar i team sammansatta av topprankade specialister med omfattande erfarenhet inom private equity och säkerställer därmed spetskompetens inom alla aspekter av området.

Mannheimer Swartling och dess jurister topprankas inom private equity av rankinginstitut som Chambers, Legal 500, IFLR 1000 och PLC Which Lawyer.

Fonder

Specialiserade team ledda av jurister inom Fonder & Investeringar bistår med strukturering, etablering och omstruktureringar av och investeringar i buy-out- och venture capital-fonder, samt regulatoriska frågor som aktualiseras av bl.a. AIFMD och MiFID.

Transaktioner

Specialiserade team ledda av våra jurister inom M&A och ECM, som även innefattar jurister från specialistområden som bank och finans, EU- och konkurrensrätt och skatt, bistår vid förvärv, försäljningar, bud och noteringar.

Strukturering

Jurister specialiserade inom strukturering bistår med implementering, omstrukturering och avveckling av transaktionsstrukturer, incitamentsprogram och co-investments i portföljbolag.

"Clearly the best in Sweden when it comes to resources, capabilities and knowledge." (Chambers Europe, 2018)

 

"Very flexible and agile." (Chambers Europe, 2018)

 

"They are able to attract and retain some of the best talent and they have a model whereby they are able to commit a substantial quantity of resources to the project." (Chambers Europe, 2018)

 

"Best legal advice in Sweden." (Chambers Europe, 2019)

 

"Strong commitment and good technical skills." (Chambers Europe, 2019)

 

"Extremely high quality, experienced, pleasant to work with, hard-working and customer-centric." (Chambers Europe, 2019)

Private EquityPartners