Christopher Arkbrant

Partner Stockholm

Christopher Arkbrant är delägare på Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Fonder och Investeringar och har många års erfarenhet av att biträda klienter i samband med strukturering och etablering av fonder samt upprättande, granskning och förhandling av fondavtal, såväl i en svensk som en internationell kontext.  

Utöver sina erfarenheter avseende fondetableringar har Christopher även betydande erfarenheter av att biträda olika fonder vid såväl minoritets- som majoritetsinvesteringar samt att löpande biträda fondernas portföljbolag, vilket medför att han har en mycket god kunskap om den verksamhet som fonderna avser att bedriva och hur detta påverkar fondavtalen.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2013
  • Visiting lawyer, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, September 2008 – Mars 2009

  Utbildning

  • LL.M. (Columbia University, New York, 2004)
  • Jur kand (Stockholms universitet, 2003)
  • Civ ek (Stockholms universitet, 2003)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2009
 • Verksamhetsgrupp