Christopher Arkbrant är partner i verksamhetsgruppen för Fonder och investeringar och har många års erfarenhet av att biträda klienter i samband med strukturering och etablering av fonder samt upprättande, granskning och förhandling av fondavtal, såväl i en svensk som en internationell kontext. Utöver sina erfarenheter avseende fondetableringar har Christopher även betydande erfarenheter av att biträda olika fonder vid såväl minoritets- som majoritetsinvesteringar samt att löpande biträda fondernas portföljbolag, vilket medför att han har en mycket god kunskap om den verksamhet som fonderna avser att bedriva och hur detta påverkar fondavtalen.