Christopher Arkbrant är delägare på Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Fonder och Investeringar och har många års erfarenhet av att biträda klienter i samband med strukturering och etablering av fonder samt upprättande, granskning och förhandling av fondavtal, såväl i en svensk som en internationell kontext.  

Utöver sina erfarenheter avseende fondetableringar har Christopher även betydande erfarenheter av att biträda olika fonder vid såväl minoritets- som majoritetsinvesteringar samt att löpande biträda fondernas portföljbolag, vilket medför att han har en mycket god kunskap om den verksamhet som fonderna avser att bedriva och hur detta påverkar fondavtalen.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2013
 • Visiting lawyer, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, September 2008 – Mars 2009

Utbildning

 • LL.M. (Columbia University, New York, 2004)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 2003)
 • Civ ek (Stockholms universitet, 2003)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2009

Verksamhetsgrupp

Christopher Arkbrant

Partner

Christopher Arkbrant är delägare på Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Fonder och Investeringar och har många års erfarenhet av att biträda klienter i samband med strukturering och etablering av fonder samt upprättande, granskning och förhandling av fondavtal, såväl i en svensk som en internationell kontext.  

Utöver sina erfarenheter avseende fondetableringar har Christopher även betydande erfarenheter av att biträda olika fonder vid såväl minoritets- som majoritetsinvesteringar samt att löpande biträda fondernas portföljbolag, vilket medför att han har en mycket god kunskap om den verksamhet som fonderna avser att bedriva och hur detta påverkar fondavtalen.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2013
 • Visiting lawyer, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, September 2008 – Mars 2009

Utbildning

 • LL.M. (Columbia University, New York, 2004)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 2003)
 • Civ ek (Stockholms universitet, 2003)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2009