Emil Boström

Partner Stockholm

Emil Boström är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner, och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Emil biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

 

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2006-2011 
  • Visiting lawyer Slaughter and May, 2008-2009
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2003-2006

  Utbildning

  • LL.M. (University of Cambridge, 2002-2003)
  • Jur kand (Stockholms Universitet, 2002)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2009


   
   
   
   
   
   
   

 • Verksamhetsgrupp