Emil Boström är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner, och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Emil biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

 

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2006-2011 
 • Visiting lawyer Slaughter and May, 2008-2009
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2003-2006

Utbildning

 • LL.M. (University of Cambridge, 2002-2003)
 • Jur kand (Stockholms Universitet, 2002)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2009


 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsgrupp

Emil Boström

Partner

Emil Boström är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner, och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner och andra kapitalanskaffningar. Emil biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

 

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2006-2011 
 • Visiting lawyer Slaughter and May, 2008-2009
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2003-2006

Utbildning

 • LL.M. (University of Cambridge, 2002-2003)
 • Jur kand (Stockholms Universitet, 2002)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2009


 
 
 
 
 
 
 

Publikationer

 • The Asset Management Review 2015 (fourth Edition): Sweden: Jonas Andersson and Emil Boström, Mannheimer Swartling