Niklas Hagbard

Partner Stockholm

Niklas Hagbard ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Niklas rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterättsliga frågor samt företräder skattskyldiga i domstolsprocesser och i förhandsbeskedsärenden. Han arbetar bland annat med skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering. Niklas började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017

  Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2007)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2014
 • Verksamhetsgrupp