Niklas Hagbard ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Niklas rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterättsliga frågor samt företräder skattskyldiga i domstolsprocesser och i förhandsbeskedsärenden. Han arbetar bland annat med skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering. Niklas började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2007)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2014

Verksamhetsgrupp

Niklas Hagbard

Partner

Niklas Hagbard ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Niklas rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterättsliga frågor samt företräder skattskyldiga i domstolsprocesser och i förhandsbeskedsärenden. Han arbetar bland annat med skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering. Niklas började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2007)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2014