Niklas Hagbard är ordförande i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning. Niklas har sedan 2007 arbetat med skattefrågor på heltid och rådger klienter inom ett brett spektrum av skatterättsliga frågor, med särskild inriktning mot private equity. Han ger råd om skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, fondetableringar, omstruktureringar, börsintroduktioner, refinansieringar, incitamentsprogram etc. Niklas företräder även regelbundet klienter inför Skatteverket, i domstolsprocesser och i förhandsbeskedsärenden. Niklas är styrelseledamot i IFA Sverige, den lokala avdelningen av International Fiscal Association.