Carl Johan Zimdahl är delägare i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Finansiell reglering. Han biträder finansmarknadsaktörer i primärt regulatoriska frågor, med ett särskilt fokus på etablering och strukturering av fonder och andra kapitalförvaltningsverksamheter. Carl Johans arbete omfattar rådgivning i samband med tillståndsansökningar, fondresningar, omstruktureringar, transaktioner, tillsynsärenden hos Finansinspektionen samt allmän rådgivning kring svenska och EU-rättsliga finansiella regelverk (t.ex. AIFMD, EuVECA/EuSEF, MiFID II, UCITS, ELTIF, Disclosure-förordningen och Taxonomi-förordningen). Carl Johan företräder regelbundet förvaltare av riskkapital-, kredit-, fastighets- och infrastrukturfonder. Han har även omfattande erfarenhet av att biträda investerare i samband med deras investeringar i fonder och andra finansiella företag. Carl Johan arbetar även med företag som verkar i gränslandet till den finansiella sektorn, bl.a. i frågor om gränsdragningen mellan tillståndspliktig och oreglerad verksamhet. Carl Johan är den svenska representanten i Legal and Regulatory Committee inom Invest Europe (den europeiska riskkapitalbranschens branschorgan).