Patrik Marcelius är ordförande i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Publik M&A och aktiemarknad. Han är verksam inom bl.a. publik M&A, equity capital markets, bolagsstyrning och informationsgivning. Patrik rådger ett brett urval av klienter inom olika branscher. Han har varit rådgivare i ett stort antal inhemska och gränsöverskridande transaktioner och har omfattande erfarenhet av takeover-förberedelser och försvar. Han rådger regelbundet bolagsledningar i bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor samt andra aktiemarknadsrättsliga frågor. Patrik är ledamot i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd samt den referensgrupp som utarbetar förslag till ändringar av takeover-reglerna. Han är aktivt engagerad i utbildningen av byråns jurister och föreläser regelbundet vid Stockholms och Uppsala universitet. Patrik är rankad som en ledande advokat inom publik M&A och aktiemarknad av Chambers, IFRL1000 och Who’s Who Legal.