Klas Wennström är ansvarig för verksamhetsgruppen fastighetsrätt i Stockholm. Han är specialiserad på fastighetsrätt och i synnerhet på frågor som rör transaktioner avseende fastighetsbestånd eller fastighetsbolag. Klas Wennström arbetar också med frågor som rör fastighetsutveckling och entreprenadjuridik. Med över tjugofem års erfarenhet av arbete i frågor som rör fastighetsbranschen har Klas en bred kunskap inom området och kännedom om branschens aktörer och marknaden i stort. Klas har också en erkänd förmåga att genomföra transaktioner och hitta lösningar på komplicerade problem.