Tomas Johansson är partner på Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupp för fastighetsrätt. Han har mer än tjugo års erfarenhet inom området. Tomas arbete inom fastighetsrättsgruppen inrymmer huvudsakligen ärenden rörande förvärv och försäljningar av fastigheter och fastighetsägande bolag samt hotellavtal och kommersiella hyresavtal inklusive sale and leasebacks.

Tomas har stor internationell transaktionserfarenhet, har också företrätt stat och kommun vid ett antal tillfällen och undervisar regelbundet i fastighetsrätt vid Stockholms universitet.