Jesper Silow arbetar löpande med nationella och internationella upphandlingar av komplexa entreprenad-, leverans- och projektavtal med särskilt fokus på bygg- och anläggning, energi och tung industri. Jesper har särskild erfarenhet av tekniktunga leveranser av process- och maskinutrustning såsom robotanläggningar, kraftvärmeverk, gruvutrustning och automatiserade varulager, av vindkraftsetableringar, av kärnkraftsrelaterade projektavtal samt av leveransavtal inom byggmaterialsektorn. Jesper arbetar även med olika former av samarbetsprojekt inom industrin såsom joint ventures, konsortier, pre-bid agreements och andra delade investeringar.

Under de senaste åren har Jesper agerat rådgivare i större investeringsprojekt som rör implementering av ny teknik inom den gröna energi- och klimatomställning som sker i flertalet traditionella industrisegment, såsom produktionsanläggningar för batterier till elfordon, grönt stål, e-bränslen och e-metanol, vätgasproduktion samt infrastruktur för elbilsladdning. I dessa projekt arbetar Jesper med ett brett spektrum av frågor såsom projektstruktur, due diligence, konsult- och projekteringsavtal, entreprenadavtal, leveransavtal för processutrustning, nyttjanderätter, offtake-/kundavtal samt olika typer av samarbetsavtal. Jesper har särskild erfarenhet inom strukturering och implementering av projekt för koldioxidfångst (carbon capture and storage).