Jesper Silow arbetar löpande med nationella och internationella upphandlingar av komplexa entreprenad-, leverans- och projektavtal med särskilt fokus på bygg- och anläggning, energi och tung industri. Jesper har särskild erfarenhet av tekniktunga leveranser av process- och maskinutrustning såsom robotanläggningar, kraftvärmeverk, gruvutrustning och automatiserade varulager, av vindkraftsetableringar, av kärnkraftsrelaterade projektavtal samt av leveransavtal inom byggmaterialsektorn. Jesper arbetar även med olika former av samarbetsprojekt inom industrin såsom pre-bid agreements och liknande joint ventures och delade investeringar.