Hillevi Börjesson är advokat och partner på Mannheimer Swartling. Hillevi ingår i byråns fastighetsgrupp samt i byråns specialistgrupp för aktiebolagsrättsliga frågor. Efter över 15 år som verksam advokat inom fastighetsbranschen har hon en omfattande erfarenhet av köp- och säljtransaktioner (såväl direkta fastighetstransaktioner som bolagstransaktioner), stadsutveckling, projektutveckling, fastighetskonsortier/joint ventures, fastighetsbildning, anläggningsärenden, projekt- och exploateringsfrågor (innefattande plan- och byggfrågor) samt kommersiell hyresrätt och annan nyttjanderätt. Hillevi biträder regelbundet svenska och utländska aktörer, inom såväl privat som offentlig sektor, i avtalsförhandlingar, myndighetskontakter, struktur- och bolagsfrågor m.m. och har en stor erfarenhet av uppdrag för kommunal verksamhet och rådgivning på strategisk nivå. Hillevi är rankad som ledande rådgivare inom Fastighetsrätt av internationella rankinginstitut som t.ex. Chambers Europe, och har av klienter beskrivits som ”a highly skilled lawyer with good negotiation skills and an incredible eye for details“ och “she particularly excels in long and complex project development matters”.