Nyhetsbrev Fasta affärer, juni 2024

Fasta affärer är ett nyhetsbrev med det senaste inom fastighets- och entreprenadrättens områden.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna
  • Fastighetsöverlåtelse med simultan överlåtelse av lös egendom
  • Hyresgästens kvarlämnade egendom
  • Fråga om bättre rätt till meteorit
  • Bidrag som uttaxeras av en samfällighetsförening är inte momspliktiga
  • Att överklaga beslut om rivningslov
  • Strandskydd – en översikt
  • Grov vårdslöshet i byggverksamhet
  • Personalliggaren, editionsplikten och GDPR

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.