Sara Johnsson är specialiserad på entreprenadrätt och har bred erfarenhet av juridisk rådgivning i strategiska entreprenad- och infrastrukturprojekt, i Sverige och internationellt. Hon är rådgivare i alla faser av ett entreprenadprojekt – från strukturerandet av projektet och upprättande av avtal till projektets genomförande och hantering av uppkomna tvister.

Sara ingår i byråns verksamhetsgrupp för fastighetsrätt samt branschgrupp för infrastruktur och entreprenad. Innan hon anslöt till verksamhetsgruppen för fastighetsrätt, arbetade Sara under flera år i verksamhetsgruppen för tvistlösning, med fokus på entreprenad och energi.

Sara föreläser regelbundet om ämnen relaterade till entreprenadrätt och tvistlösning. Hon är kursledare för Advokatsamfundets fortbildningskurs om kommersiella entreprenadtvister.