Johan Granehults verksamhet är fokuserad på entreprenader, fastigheter och tillverkningsindustri. Han biträder klienter vid infrastrukturprojekt och andra större entreprenad- och industriprojekt, vid fastighetsrelaterade ärenden samt med olika avtal inom industrin. De senaste åren har Johan i stor utsträckning arbetat med projekt inom den gröna omställningen av industrin, inklusive produktionsanläggningar för batterier till elfordon, grönt stål, gröna bränslen, återvinning av produkter m.m. I dessa projekt arbetar Johan med rådgivning avseende fastighetsförvärv, projekteringsavtal, entreprenadavtal, leveransavtal för processutrustning, offtake-avtal samt olika typer av samarbetsavtal. Johan har omfattande internationell erfarenhet och har under många år arbetat i projekt i bland annat Mellanöstern, Kina, Ryssland och Västeuropa.