Jesper Prytz är partner på Mannheimer Swartling och ordförande i byråns fastighetsgrupp. Med över 20 år som advokat har han en omfattande affärsjuridisk erfarenhet och specialisering inom fastighetsbranschens juridik. Jesper biträder löpande privata och offentliga klienter i avtalsförhandlingar, myndighetskontakter, strukturfrågor, uppsägningar, ärenden i hyresnämnden och fastighetsrättsliga tvister m.m. Vanliga ärendetyper är projektutveckling, transaktioner, lokalhyra, arrende och nyttjanderätter, liksom plan- och bygglovsfrågor, fastighetsbildning, bolagsfrågor och fastighetsutveckling i stort. Jesper har stor erfarenhet av att biträda klienter vid etablering av samarbeten/joint ventures, utförande av entreprenader och partneringprojekt samt inom evenemangsjuridikens område. Han är sekreterare i styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse och Johanneberg Science Park AB samt ledamot i styrelsen för Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Jesper författar regelbundet artiklar i fastighetsrättsliga ämnen och upprättar remissvar gällande lagstiftningsförslag inom fastighetsrättens område och är ansvarig utgivare för Mannheimer Swartlings nyhetsbrev Fasta Affärer. Jesper är aktiv inom CMB på Chalmers och i samverkan med akademin i övrigt, samt anlitad som föreläsare och föredragshållare.