Nyhetsbrev Fasta affärer, december 2023

Fasta affärer är ett nyhetsbrev med det senaste inom fastighets- och entreprenadrättens områden.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Fastighetsrättsliga nyheter i korthet
  • Säljarreverser – en allt vanligare finansieringsform
  • FDI är här – men för fastighetsbranschen är väntan inte över
  • Svävarvillkor – vad blir rättsföljden vid bristande uppfyllelse?
  • Äganderättsövergång i villkorade fastighetsöverlåtelser
  • Proportionalitetsbedömningen och beaktande av byggrätt vid beslut om ny detaljplan
  • Servitut och dess inverkan på bygglovsprövningar
  • Något om cirkulär ekonomi i entreprenadprojekt

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.