Nyhetsbrev Fasta affärer, juni 2023

Fasta affärer är ett nyhetsbrev med det senaste inom fastighets- och entreprenadrättens områden.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Taxonomin – ett regelverk med oklar framtida tillämpning
  • Fastighetsrättsliga nyheter i korthet
  • Förstahandshyresgästens ansvar när andrahandshyresgästen olovligen kvarstannar
  • Bygglov för fristående solcellsanläggningar
  • Ändrade regler om jämkning av moms vid överlåtelse av fastigheter?
  • Nya möjligheter för andrahandshyresgäst att ställa krav direkt mot fastighetsägaren
  • Risk för entreprenörs konkurs –  hur en beställare kan och bör agera för att skydda sina intressen
  • Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring
  • Ny spelplan för offentliga aktörers lokalförsörjning
  • Trender

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.