Chalmersfastigheter överlåter fastighet till Stiftelsen Chalmers Studenthem

Chalmersfastigheter har genom en aktie- och andelsöverlåtelse indirekt överlåtit fastigheten Göteborg Johanneberg 31:12, innefattande 479 studentbostadslägenheter, till Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Stiftelsen Chalmers Studenthem har sedan tidigare hyrt samtliga lägenheter i fastigheten genom ett blockhyresavtal.

Chalmersfastigheter har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.