VerksamhetsområdeImmaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Byråns specialister biträder våra klienter inom hela spektrumet av immaterial-, marknads- och medierätt, oavsett vilken bransch klienten är verksam inom.

Vår expertis sträcker sig ifrån traditionell upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och varumärkesrätt till immaterialrättsliga frågor vid utveckling av nanoteknik, bioteknik, life science och mjukvaror.

Vi bistår våra klienter i deras utveckling av immateriella rättigheter och marknadsstrategier samt vid nyttjande och skydd av klienternas immateriella tillgångar.

Våra tjänster innefattar bland annat:

 • Exploatering av kommersiella immateriella rättigheter i form av bl.a. samarbetsavtal, utvecklingsavtal och licensavtal
 • Immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och medierättsliga tvister
 • Biträde med immaterialrättsliga och medierättsliga delar av transaktioner
 • Förvaltning av immaterialrättsliga tillgångar, innefattande bland annat utvecklande av licensstrategier, förvaltning av rättighetsportföljer samt skydd av immateriella tillgångar i allmänhet
 • Skydd för företagshemligheter
 • Marknadsrättsliga frågor, inklusive marknadsrättslig speciallagstiftning såsom lotterilagen, alkohollagen, tobakslagen och lagen om namn och bild i reklam
 • Know-how och tekniköverlåtelser
 • Rätt till arbetstagares uppfinningar
 • Internet-relaterade immaterial-, marknads- och medierättsfrågor
 • Regulatoriska mediefrågor, såsom frågor om licensvillkor för radio och TV
 • Tryckfrihetsrättslig- och yttrandefrihetsrättslig rådgivning
 • Filmfinansieringsupplägg
 • Artistavtal, musikförlagsavtal, filmproduktionsavtal, bokförlagsavtal, tv-distributionsavtal och övriga avtalsformer inom medieindustrin

Vi har möjlighet att snabbt och smidigt sätta ihop ett team av relevanta specialister från byråns olika grupper för att erbjuda våra klienter ett skräddarsytt paket med heltäckande juridisk rådgivning av högsta kvalitet i varje enskilt ärende. Som exempel på sådant samarbete kan bland annat nämnas anlitande av finansierings- och skatterättsspecialister vid filmfinansiering samt konkurrensrättsexperter vid hantering av licensupplägg.

Eftersom våra klienters ärenden ofta är internationella har vi nära kontakter med advokatbyråer världen över som är ledande inom immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och som vi kan koppla in när klienternas ärenden kräver detta.