Niklas Sjöblom är partner och ordförande för Mannheimer Swartlings verksamhetsområden Corporate Commercial, IT/Tech och Immaterialrätt, Marknadsrätt och Medierätt. Han är specialiserad på IT/Tech, teknologi och immaterialrätt i vid bemärkelse. Hans arbete inkluderar strategisk planering, upprättande och förhandling av avtal, tvister samt allmän rådgivning inom dessa områden, både åt svenska och internationella klienter. Niklas har vidare omfattande erfarenhet av outsourcing-projekt och upphandlingar inom IT-sektorn, teknikintensiva projekt samt olika teknologifokuserade joint ventures. Han har dessutom lämnat strategisk rådgivning åt klienter samt förberett och förhandlat ett stort antal licens- och royaltyavtal samt franchiseavtal. Vidare har han stor kunskap inom offentlig upphandling, inte minst inom ramen för IT-upphandlingar eller andra stora teknikupphandlingar.