Bayer vinner patentmål avseende Xarelto® (rivaroxaban) i Patent- och marknadsdomstolen

Den 1 februari 2024 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom avseende Bayers patent som skyddar dosering en gång om dagen av rivaroxaban – den aktiva substansen i antikoagulantian Xarelto®.

Under 2022 väckte Sandoz talan vid Patent- och marknadsdomstolen. Sandoz begärde att det europeiska patentet 1 845 961 skulle förklaras ogiltigt i Sverige. Patentet skyddar en daglig dosering av rivaroxaban, den aktiva substansen i Bayers storsäljande läkemedel Xarelto®, för behandling av tromboemboliska störningar. Sandoz gjorde gällande att patentet var ogiltigt på grund av bristande uppfinningshöjd. En sex dagar lång huvudförhandling hölls i slutet av 2023.

Bayer försvarade framgångsrikt patentet. Den 1 februari 2024 meddelade domstolen dom (mål nummer PMT 16592-22). Domstolen avslog Sandoz talan och gav Bayer ersättning för rättegångskostnader. Domen kan överklagas och prövningstillstånd krävs.

Xarelto® är ett framgångsrikt läkemedel som har hjälpt miljontals människor och fått flera priser.

Mannheimer Swartling företrädde Bayer tillsammans med patentombud från Cohausz & Florack.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.