BranschHealth Care and Life Sciences

Vår Health Care and Life Sciences-grupp arbetar med ett brett spektrum av frågor som rör den forskande industrin. Rådgivningen omfattar olika former av samverkan mellan läkemedelsbolag, medicinteknikbolag och sjukvården.

Vi arbetar med allt från forskning och kliniska prövningar till registrering, marknadstillträde och marknadsföring och har omfattande erfarenhet av regulatoriskt dataskydd samt subventions- och substitutionsfrågor.

Andra fokusområden är frågor relaterade till patientdata, upprättande av SOPar och andra guidelines, märkning, distribution och licensiering. Gruppens klienter omfattar bolag verksamma inom läkemedels-, biotech- och medtech branscherna samt vårdbolag.

Vi arbetar även med marknadsföring och regulatoriska frågor inom livsmedels- och kosmetikaindustrierna.