Mannheimer Swartling arbetar med ett brett spektrum av juridiska frågor som rör hälso- och sjukvård och Life Sciences-branschen. Vårt team har stor expertis och omfattande erfarenhet inom området, innefattande såväl regulatoriska frågor som avtal, förvaltningsprocess och transaktioner.

Byråns verksamhet inom Healthcare and Life Sciences omfattar allt från forskning och utveckling till tillverkning, marknadstillträde, distribution och marknadsföring av bland annat läkemedel och medicintekniska produkter.

Vår klientbas omfattar den forskande industrin och bland annat bolag verksamma inom läkemedels-, biotech- och medtechbranschen, samt vårdgivare.

Vi hjälper regelbundet klienter med bland annat regulatoriska frågor och att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal kopplande till branschen. Våra jurister arbetar även med frågor inom veterinärmedicin, apoteksbranschen, livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Vi har nära kontakter med advokatbyråer världen över som är ledande inom hälso- och sjukvård och Life Sciences och bistår ofta klienter med att samordna rådgivning som sträcker sig utanför Sverige.

Rådgivningen i urval

  • Upprättande och förhandling av branschspecifika avtal, såsom forskning- och utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, avtal i samband med kliniska prövningar och studier, licensavtal, distributionsavtal, kvalitetsavtal, farmakovigilansavtal och samarbetsavtal, samt avtal vid samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvården.
  • Regulatoriska frågor avseende läkemedel rörande bl.a. godkännande, tillverkning, marknadstillträde och distribution, compliance och GxP samt frågor relaterade till upprättande av SOPar och andra guidelines.
  • Regulatoriska frågor avseende medicintekniska produkter rörande bl.a. utveckling, kvalificering, klassificering, CE-märkning och registrering av medicintekniska produkter samt compliance och GxP.
  • Frågor avseende prissättning, subvention och utbytbarhet, innefattande såväl strategisk rådgivning som förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessuella ärenden.
  • Rådgivning i samband med kliniska studier såsom frågor avseende biobanker, kliniska prövningar, icke-interventionsstudier, etikgodkännande och patientinformation.
  • Rådgivning avseende marknadsföring av läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel, etc. såsom granskning av pressmeddelanden, marknadsföringsmaterial, kommersiellt och vetenskapligt material för kongresser, information i digitala kanaler, m.m.
  • Rådgivning avseende samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvården, intresseorganisationer etc.
  • Personuppgiftsbehandling, dataskydd och personlig integritet inom klinisk forskning och hälso- och sjukvård.
  • Transaktionsrelaterad rådgivning avseende regulatoriska frågor för hälso- och sjukvård och Life Sciences branschen och due diligence i samband med företagsöverlåtser inom branschen.