IP/Tech Utvalt nr. 15, januari 2024

IP/Tech Utvalt är ett informationsbrev som behandlar ämnen inom immaterialrätt och IT/Tech.

I det nya numret kan du läsa om följande ämnen:

  • Varumärkesskydd – utmaningar med virtuella varor
  • Nya digitala koncept i konsumentskyddslagstiftningen
  • Förslag till reglering av standardessentiella patent
  • Ökad tillgänglighet för digitala produkter och tjänster
  • Omloppstider för mål vid patent- och marknadsdomstolarna

Klicka här för att läsa informationsbrevet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.