Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2017-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2008-2016

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2008)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2012

Oscar Björkman Possne

Partner

Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2017-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2008-2016

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2008)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2012