Oscar Björkman Possne arbetar inom Mannheimer Swartlings verksamhetsområden Immaterialrätt, Marknadsrätt och Medierätt samt IT/Tech och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han har bland annat erfarenhet av att bistå med upprättande och förhandling av komplicerade licens-, forsknings- och utvecklingsavtal samt andra typer av samarbetsavtal och projekt. Oscar företräder också regelbundet klienter i en rad olika typer av immaterial- och marknadsföringsrättsliga tvister och har stor vana att agera som ombud vid patent- och marknadsdomstolarna. Han bistår också regelbundet med granskning och hantering av immateriella tillgångar samt IT och teknik i stora och komplexa transaktioner. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.