Winefinder vinner mot Systembolaget i Högsta domstolen

Winefinderbolagen vinner tvist mot Systembolaget i Högsta domstolen

Tvisten rör rätten för en försäljare som är etablerad i annan EU/EES-medlemsstat än Sverige att bedriva handel med alkoholdrycker gentemot konsumenter i Sverige. Efter köp ombesörjer säljaren transport av dryckerna genom oberoende transportör till kunden i Sverige. I domen fastslår HD att detta är lagligt enligt den svenska alkohollagen.

Mannheimer Swartling var Winefinderbolagens ombud i Patent- och marknadsöverdomstolen och Högsta domstolen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.