IP/Tech Utvalt – AI-special, november 2023

IP/Tech Utvalt är ett informationsbrev som behandlar ämnen inom immaterialrätt och IT/Tech.

Det nya numret är en AI-special där du kan läsa om följande:

  • AI Act – EU tar täten i regleringen av AI
  • Den rättsliga utvecklingen på AI-området
  • AI och GDPR – vad gäller?
  • Ägande- och upphovsrätt i relation till AI
  • Tillsyn och rättsliga tvister kopplade till AI
  • Ansvarsfrågor och AI

Klicka här för att läsa informationsbrevet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.