BranschTechnology

Mannheimer Swartling var en av de första svenska advokatbyråerna som satsade på tech-branschen.

Vi har under årens lopp byggt upp en omfattande kompetens inom branschen. Vi arbetar inte bara med att skriva och förhandla avtal, utan vi fungerar även som ett generellt affärsmässigt stöd till våra klienter. Vi är vana att leda projekt av såväl svensk som global omfattning och har ett upparbetat kontaktnät med de allra bästa utländska advokatbyråerna inom tech-området.

Vi arbetar med alla typer av transaktioner och frågor inom tech-området. Kärnan i verksamheten består av:

  • Outsourcing
  • Tech-transaktioner och samarbeten kring tech
  • Systemupphandlingar
  • Drifts- och hostingavtal
  • Distributionsavtal
  • Integritetsfrågor
  • Internet och e-handel
  • Telekomregulatoriska frågor