SL:s outsourcing av busstrafik i Nacka/Värmdö m.m. klar

Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) har ingått två avtal med Nobina till ett uppskattat värde om ca 13 miljarder kronor avseende två omfattande uppdrag att utföra kollektivtrafik med buss i området Nacka/Värmdö respektive Huddinge/Botkyrka/Söderort från april 2023.

SL ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län, och uppdragen omfattar bland annat trafikdrift, fordonsanskaffning (och finansiering), fordonsunderhåll, kundrelaterade tjänster och underhållstjänster. Avtalen ingicks efter upphandling i konkurrens. Uppdragen löper över tio år från trafikstart och omfattar cirka 75 miljoner resenärer per år för de bägge avtalen.

Mannheimer Swartling har biträtt SL i projektet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.