Erica Wiking Häger är ordförande för byråns verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management. Hon leder även byråns verksamhet inom dataskydd och integritet (GDPR). Erica har omfattande erfarenhet av compliance-relaterad rådgivning såsom riskbedömningar och utformning och implementering av compliance program inom bl.a. anti-korruption och dataskydd. Hon hjälper även byråns klienter att genomföra compliance och hållbarhets due diligence (ESG) i samband med företagsförvärv. Hon har också gedigen erfarenhet av att genomföra utredningar i samband med myndighetstillsyn, visselblåsarärenden och mediedrev. Erica har mer än 20 års erfarenhet av dataskydd och integritet och har utvecklat byråns verksamhet inom området. Hon hjälper klienter med alla aspekter av dataskydd och integritet, såsom generell GDPR compliance, dataskydd i samband med nya affärsmodeller, strategier för globala dataöverföringar, inklusive bindande företagsbestämmelser (BCR), och hantering av globala personuppgiftsincidenter. Hon har därutöver omfattande erfarenhet av att bistå klienter i samband med tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten.