Niklas Bogefors

Partner Malmö

Niklas Bogefors är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns Corporate and Transactions-grupp och dess undergrupp för Mergers & Acquisitions (Företagsöverlåtelser) samt branschgrupperna Private Equity och Industri. Niklas arbetar huvudsakligen med internationella och nationella köp och försäljningar av företag och verksamheter och han agerar såväl för industriella klienter som för private equity-aktörer. Niklas är även medlem i byråns Corporate Commercial-grupp och inom ramen för denna verksamhet assisterar han byråns klienter med legala frågor med kommersiell grund, i vid bemärkelse. Exempel på specialisterfarenhet som Niklas besitter inom detta område är olika typer av samarbetsformer och joint ventures, inköps- och leveransfunktioner, licenser och systemleveranser, IT-outsourcing samt styrelsearbete. Niklas har en omfattande internationell erfarenhet.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2002-
  • Secondment MinterEllison, Sydney, Australia, 2000
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1995-2001
  • Tingstjänstgöring, 1993-1995

  Utbildning

  • Köpenhamns Universitet, Danmark, 1993
  • Jur kand (Lunds universitet, 1992)
  • Ruprecht Karl Universitet Heidelberg, Tyskland, 1992

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
  • Danska
  • Norska
  • Sveriges advokatsamfund, 1998