Andreas Steen ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm.

Andreas har omfattande erfarenhet av att genomföra utredningar av företag och organisationer vid misstankar om brott eller överträdelser av etiska riktlinjer. Han har haft en ledande roll i flera av byråns större utredningsuppdrag inom såväl privat som offentlig verksamhet och anlitas kontinuerligt för strategisk rådgivning till styrelser och företagsledningar för hantering av uppkomna eller nära anstående krissituationer liksom för rådgivning om förebyggande arbete mot korruption och penningtvätt.

Andreas är specialiserad inom bolagsstyrning och företrädaransvar och hans verksamhet inkluderar även rådgivning till byråns klienter i komplexa strukturprojekt innefattande joint ventures, omstruktureringar och bolagiseringar.

Andreas anställdes på byrån 2005 efter tingstjänstgöring. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet, där han i mer än 20 år har föreläst i bolagsrätt.