Lucas Leger Jonsson ingår i byråns verksamhetsgrupper Corporate Commercial samt Företagsöverlåtelser. Lucas är specialiserad på transaktions- och projektrelaterad rådgivning, särskilt rådgivning avseende gränsöverskridande samarbeten och investeringar i vid bemärkelse, företagsöverlåtelser, separationer och carve-outs, strategiska samarbeten och operationella avtal, samt strategisk rådgivning kring hållbarhet, regelefterlevnad, företagsutredningar och risk- och krishantering. Lucas är också verksam inom byråns branschgrupp för internationell handel, och ger företag råd om investeringsgranskningar och nationell säkerhet.

Lucas lämnar löpande strategisk rådgivning till byråns klienter med verksamheter i och exponering mot riskmarknader och -verksamheter. Lucas har också en specialkompetens avseende rådgivning till verksamheter i Kina och övriga Asien samt verksamhets- och företagsöverlåtelser med kinesiska och asiatiska parter. Under åren 2014-2020 var Lucas ansvarig för byråns asiatiska verksamhet som resident partner på byråns dåvarande Shanghaikontor.