Lucas Leger Jonsson ingår i byråns verksamhetsgrupper Corporate Commercial samt Corporate Sustainability and Risk Management. Lucas är specialiserad på transaktions- och projektrelaterad rådgivning, särskilt rådgivning avseende gränsöverskridande samarbeten och investeringar i vid bemärkelse, strategiska samarbeten och operationella avtal, samt strategisk rådgivning kring hållbarhet, regelefterlevnad, företagsutredningar och risk- och krishantering. Lucas är också verksam inom byråns branschgrupp för internationell handel, och ger företag råd om handelshinder, investeringsgranskningar och nationell säkerhet.

Lucas lämnar löpande strategisk rådgivning till byråns klienter med verksamheter i och exponering mot riskmarknader. Lucas har också en specialkompetens avseende rådgivning till verksamheter i Kina och övriga Asien samt verksamhets- och företagsöverlåtelser med kinesiska och asiatiska parter. Under åren 2014-2020 var Lucas resident managing partner på byråns Shanghaikontor och han är ansvarig för byråns Kina/APAC Desk.