Zoran Stambolovski är delägare i verksamhetsgruppen bank och finans. Han är också medlem i branschgrupperna för industri, fastighet respektive infrastruktur. Han biträder i huvudsak låntagare i ett stort antal typer av svenska och internationella finansieringstransaktioner, med särskild tonvikt på förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, lånefinansiering, obligationer, strukturerad finansiering och finansiering av infrastrukturprojekt. Zoran har långa relationer med många klienter och blir ofta involverad i merparten av klientens finansieringsärenden såväl inom som utom Sverige. Genom sin stora branschkunskap och förståelse för klienternas verksamhet deltar han regelmässigt i kommersiella och strategiska diskussioner för klienternas räkning.