Andreas Zettergren ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Andreas biträder klienter i samband med alla typer av finansieringsrelaterade ärenden och är specialiserad inom projekt-, export- och tillgångsfinansiering (inklusive leasing). Andreas är även en av ordförandena i byråns branschgrupp Energi. Inom ramen för denna verksamhet biträder Andreas internationella och inhemska utvecklare, investerare och finansiärer av förnyelsebara energikällor i samband med avyttringar och förvärv samt i samband med finansiering av förvärv och projekt. Andreas har omfattande erfarenhet av att förhandla elhandelsavtal (power purchase agreements) i samband med energitransaktioner eller som självständiga uppdrag. Andreas agerar vanligtvis för elsäljare eller finansiärer och är en av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom detta område. Andreas leder byråns rådgivning gentemot flygbranschen och bistår regelmässigt företag inom denna bransch (flygbolag, ägare, finansiärer m.fl.) med allt från tillståndsfrågor till avyttringar och förvärv samt i samband med finansiering av flygplan och andra relaterade tillgångar.