Daniel är delägare i Mannheimer Swartling och ingår i byråns verksamhetsgrupper Bank och finans samt Rekonstruktion och insolvens. Han är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella finansieringstransaktioner samt insolvenssituationer och problemkrediter.

Daniels erfarenhet av transaktionsrådgivning är omfattande och innefattar bland annat förvärvs- och budfinansieringar, rörelsefinansieringar, fondfinansieringar, fastighetsfinansieringar och andra lånefinansieringar, samt obligationsemissioner och andra kapitalmarknadstransaktioner. Daniel hjälper även borgenärer respektive gäldenärer i samband med finansiella svårigheter och insolvenssituationer.

Daniels erfarenheter inkluderar några av de större och mest komplexa transaktionerna på den svenska marknaden. Hans klienter består av en lång rad olika aktörer, från banker och andra långivare på ena sidan, till private equity-fonder och andra finansiella sponsorer och dess portföljbolag, samt industriella aktörer och tillväxtbolag på andra sidan.

Daniel undervisar även regelbundet på universitet inom ett antal olika ämnen på finansjuridikens område.