Thomas D. Pettersson

Partner Stockholm

Thomas D. Pettersson ingår i, och är ordförande för, Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och är även ordförande för verksamhetsgruppen Rekonstruktion och Insolvens. Han är specialiserad på bank- och finansjuridik och arbetar, utöver sedvanlig lånefinansiering, i synnerhet med frågor som rör derivat, kapitalisering av finansiella institut, derivat och regulatoriska frågor inom banksektorn. Thomas har också arbetat mycket med frågor rörande omstruktureringar av problemkrediter och olika frågor rörande bankresolution och statligt stöd till banksektorn. Med mer än tjugo års erfarenhet av finansieringsfrågor har Thomas Pettersson en bred kunskap och en omfattande erfarenhet av verksamhetsområdet.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2001-
  • Tjänstgöring vid Deutsche Bank, London, 1999
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1995-2000
  • Tingstjänstgöring, 1993-1995

  Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 1993)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 1999