Madeleine Rydberger ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetgrupper för Publik M&A och Aktiemarknad samt Corporate Sustainability and Risk Management och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Madeleine är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt, bolagsstyrning och compliancefrågor och anlitas kontinuerligt för rådgivning av offentliga företag, styrelser och kommittéer i samband med offentliga transaktioner såsom IPO:s, andra aktierelaterade erbjudanden, bolagsstämmor, aktiebaserade incitamentsprogram samt i ärenden rörande bolagsrapportering och informationsfrågor. Hennes arbete omfattar även rådgivning till klienter i samband med implementering av globala complianceprogram samt i genomförandet av interna utredningar, i synnerhet när det gäller frågor som innefattar bolags- och ställföreträdarsansvar. Madeleine anställdes på byrån 1995 efter tingstjänstgöring vid Malmö Tingsrätt. Hon är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala universitet och Maastricht University. Hon har varit gäststudent vid University of Minnesota Law School (1990) och varit på secondment på Deutsche Bank, London (2000).