Anders Nordström

Partner Stockholm

Anders Nordström är partner i verksamhetsgruppen Arbetsrätt och pensioner. Han är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om arbetsrättsliga frågor som uppstår vid företagsöverlåtelser och andra strukturella förändringar i samband med fusioner, förvärv och avyttringar. Anders arbetar även i hög uträckning med processer och skiljeförfaranden inom det arbetsrättsliga området. Med över 20 års erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, inklusive tjänstgöring vid Arbetsdomstolen (en specialdomstol för arbetsrättsliga tvister) och arbete som expert inom en statlig kommitté som föreslog viktiga förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen, är Anders allmänt betraktad som en av Sveriges ledande arbetsrättsadvokater. Anders är också en välkänd föreläsare inom arbetsrätt och ofta inbjuden att delta som talare vid olika kurser och konferenser.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swarting, 2013-
  • Delägare, Linklaters Advokatbyrå, 2001-2013
  • Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman, 1994-2001
  • Hovrättsassessor Svea hovrätt, 1991-1994
  • Expert i 1992 års arbetsrättskommitté, 1992-1994
  • Sekreterare Arbetsdomstolen, 1991
  • Tingsfiskal Stockholms tingsrätt, 1989-1991
  • Hovrättsfiskal Svea hovrätt, 1988-89
  • Tingstjänstgöring, Trelleborg tingsrätt, 1986-1988

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 1986)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Omnämnd i Legal 500 Hall of Fame 2018
  • Sveriges advokatsamfund, 1997
  • Arbetsrättsliga föreningen
  • EELA European Employment lawyers association
 • Verksamhetsgrupp