Mannheimer Swartling har biträtt ett banksyndikat bestående av nordiska banker i samband med Viaplay Group AB (publ):s rekapitalisering

Viaplay Group offentliggjorde den 9 februari 2024 färdigställandet av sitt rekapitaliseringsprogram.

Programmet innefattar bland annat en riktad nyemission om 3,1 miljarder kronor, en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor, en nedskrivning av befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder kronor (varav 0,5 miljarder kommer att konverteras till aktier), en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om 14,6 miljarder kronor samt en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra koncernens likviditet och lönsamhet.

Transaktionerna och åtgärderna har vidtagits i syfte att säkerställa att koncernen är tillräckligt kapitaliserad för att uppnå sina mål att fokusera på sina kärnverksamheter i Norden, Nederländerna och Viaplay Select samt för att gradvis återgå till tvåsiffriga rörelsemarginaler (EBIT) och god kassaflödesgenerering.

Banksyndikatet företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.