Anders Erasmie ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning. Anders har arbetat med skattefrågor på heltid sedan slutet av 1999. Anders Erasmie ger råd om skattefrågor i samband med aktie- och kapitalöverföringar, avknoppningar, omstruktureringar, börsintroduktioner, refinansieringar, incitamentsprogram etc. Han representerar också regelbundet klienter i skatteprocesser. Anders har en omfattande internationell erfarenhet.