Anders Erasmie är delägare i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för företagsbeskattning. Anders har arbetat med skattefrågor på heltid sedan slutet av 1999. Anders Erasmie ger råd om skattefrågor i samband med aktie- och kapitalöverföringar, avknoppningar, omstruktureringar, börsintroduktioner, refinansieringar, incitamentsprogram etc. Han representerar också regelbundet klienter i skatteprocesser. Anders Erasmie är ordförande för svenska IFA (International Fiscal Association).

Anders Erasmie har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Chambers Europe, Who’s Who Legal och Expert Guides.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Secondee, Goldman Sachs London, 2005
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007

Utbildning

 • LL.M. (University of Cambridge, 2001)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2006

Verksamhetsgrupp

Anders Erasmie

Partner

Anders Erasmie är delägare i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för företagsbeskattning. Anders har arbetat med skattefrågor på heltid sedan slutet av 1999. Anders Erasmie ger råd om skattefrågor i samband med aktie- och kapitalöverföringar, avknoppningar, omstruktureringar, börsintroduktioner, refinansieringar, incitamentsprogram etc. Han representerar också regelbundet klienter i skatteprocesser. Anders Erasmie är ordförande för svenska IFA (International Fiscal Association).

Utmärkelser

Anders Erasmie har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Chambers Europe, Who’s Who Legal och Expert Guides.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Secondee, Goldman Sachs London, 2005
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007

Utbildning

 • LL.M. (University of Cambridge, 2001)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2006