Obligo etablerar Obligo Nordic Climate Impact Fund

Mannheimer Swartling har agerat som huvudansvarig juridisk rådgivare åt Obligo vid struktureringen, fondresningen och etableringen av Obligos första infrastrukturfond för direktinvesteringar med hållbara investeringar som investeringsmål. Fonden utgör en artikel 9-fond enligt SFDR och kommer fokusera på direktinvesteringar i nordisk infrastruktur med klimatpåverkan.

Obligo är en oberoende förvaltare av alternativa investeringar baserad i Oslo och Stockholm. Obligo förvaltar både direktinvesteringar och indirekta investeringar i fastigheter, infrastruktur och onoterade bolag och förvaltar 1,2 miljarder euro i utfäst kapital. Fonden är baserad på en svensk aktiebolagsstruktur där investerarna antingen investerar genom kapitalandelslån eller preferensaktier.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.