Bro med blå himmel

Nyhetsbrev IMM Utvalt, mars 2019

Den första januari 2019 infördes en rad ändringar i varumärkeslagen i syfte att modernisera lagstiftningen. Genom ändringarna genomförs EU:s varumärkesdirektiv från 2015 i svensk rätt. De nya reglerna är bland annat tänkta att innebära förenklingar som ska bidra till snabbare förfaranden, lägre kostnader och ökad förutsebarhet. Ändringarna innebär flera nyheter som är viktiga att känna till för dig som innehar, eller planerar att registrera, varumärken.

Klicka här för att läsa hela nyhetsbrevet av IMM Utvalt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.