BranschFinansiella institutioner

Mannheimer Swartling är den ledande juridiska rådgivaren i Norden för finansiella institutioner. Medlemmarna i gruppen följer och tar aktiv del i utvecklingen inom finansbranschen. 

För att kontinuerligt anpassa vår rådgivning till branschens krav och förutsättningar och för att ge klienterna tillgång till specialister med relevant branschkunskap har vi en arbetsgrupp som specifikt fokuserar på finansbranschen. Vi ser detta som en avgörande konkurrensfaktor i vår strävan att vara en långsiktig juridisk och strategisk rådgivare till klienter inom finansbranschen.

Vi lägger ned stora resurser på att ha en aktiv roll i utvecklingen av marknadsplatser och att förbättra finansmarknadens villkor. Vi deltar i branschspecifika organisationer, medverkar vid branschspecifika konferenser och är representerade i ett antal kommittéer och expertgrupper, till exempel i Aktiemarknadsnämnden och som enda svenska byrå i FISCO (European Commission’s Clearing and Settlement Fiscal Compliance). Vi ombeds ofta lämna remissvar och yttranden i frågor som rör finansbranschen.

I gruppen ingår också en Professional Development Lawyer som har huvudansvaret för bevakningen av finansbranschen.

Frågor som vi regelbundet arbetar med för klienter i finansbranschen:

 • Alla typer av finansiering
 • Skattefrågor för finansiella institutioner och i samband med finansiella transaktioner
 • Kapitalmarknader och värdepapper
 • Konkurrensfrågor i finansbranschen
 • Konsumentkrediter
 • Börser och andra marknadsplatser
 • Incitamentsprogram
 • Rörelse- och tillsynsfrågor för finansiella institutioner
 • M&A för finansiella institutioner
 • Corporate governance för finansiella institutioner
 • Sekretess och personuppgifter
 • Sourcing för finansiella institutioner (inklusive outsourcing)